ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАЧА

Дата набрання чинності: 14.02.2024 р.

Ласкаво просимо до Bubibo© (“ми”, “наш”, “нас”)! Оскільки ви щойно натиснули на Загальні умови користувача, будь ласка, зробіть паузу та уважно прочитайте текст, викладений нижче.

Ці Загальні умови користувача (“умови”, “умови користувача”) регулюють використання вами нашого сайту та/або мобільного застосунку, які належать та якими керує субʼєкт приватного права, зареєстрований за законодавством України за кодом ЄДРПОУ 4494905, у формі товариства з обмеженою відповідальністю  “БуБіБо” (“товариство”) та поширюють дію виключно на території України, якщо прямо не передбачено іншого.

Наша Політика конфіденційності також регулює використання вами нашого сайту та/або мобільного застосунку й пояснює, як ми збираємо, захищаємо та розкриваємо інформацію, отриману в результаті використання вами наших веб-сторінок та/або мобільного застосунку. Будь ласка, прочитайте її тут www.bubibo.com/privacy/.

Ці умови застосовуються до всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які бажають отримати доступ до сайту та/або мобільного застосунку або користуватися ними на території України.

Визначення термінів

Всюди, нижченаведені терміни будуть мати значення, яке їм надано нижче, за винятком випадків, коли інше не передбачено змістом відповідного пункту:

“Бета-версія” означає онлайн-сервіс або функцію онлайн-сервісу, що позначена або представлена користувачу як альфа-версія, бета-версія, експериментальна, пілотна, обмежена версія, версія в розробці, версія попереднього перегляду для розробників, версія з раннім доступом, невиробнича, оціночна (тобто така, що надається перед впровадженням загального комерційного випуску та може мати позначення “бета-версія”).

Бренд Bubibo” означає бренди товариства, включаючи, але не обмежуючись цим, Bubibo©, Bubibo SuperApp© та Bubibo Pro©.

“Замовлення” означає замовлення послуг або послуг/товарів третіх осіб користувачем за допомогою використання онлайн-сервісу Товариства.

Зовнішній постачальник” означає незалежних третіх осіб, які включають, але не обмежуються цим, незалежних постачальників ветеринарних послуг (ветеринарна практика)  та/або постачальників інших послуг у сфері догляду за домашніми тваринами, постачальників ветеринарних препаратів та/або ліків, товарів.

Користувач” означає будь-яку фізичну особу, якій на момент використання онлайн-сервісу виповнилося 4 (чотири) роки.

Мобільний застосунок Bubibo SuperApp©” або “мобільний застосунок” примірник компʼютерної програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв під назвою Bubibo SuperApp©, який надається товариством за функціональним призначенням користувачу (кінцевому споживачу) як інструмент для отримання доступу до онлайн-сервісу.

Найменування, марки, твори Bubibo©” означає фірмові найменування, логотипи, назви продуктів або послуг, торговельні марки, знаки обслуговування, фірмовий стиль, інші ознаки права власності або авторські права товариства чи його ліцензіарів, засоби індивідуалізації або візуальної ідентифікації.

Онлайн-сервіс” означає технологічну платформу, представленої у вигляді взаємоповʼязаної сукупності компʼютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації (даних чи контенту UGC), та про пропозиції послуг або послуг третіх осіб, можливості автоматичного розрахунку вартості послуг або послуг третіх осіб, та забезпечує обмін даними для комунікації між користувачем, нами та зовнішніми постачальниками, та надає користувачу можливість пошуку та ознайомлення з пропозицією послуг або послуг третіх осіб, автоматично згенерованим, відповідно до потреб (запиту) користувача, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції, як це передбачено функціоналом онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом компʼютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Послуги/товари третіх осіб” включають, але не обмежуються цим, послуги зовнішніх постачальників з надання послуг ветеринарної практики, продаж ветеринарних препаратів та/або ліків, товарів, надавачами яких є зовнішні постачальники. Ви отримуєте доступ до придбання послуг або послуг/товарів третіх осіб завдяки використанню сервісу, як визначено нижче.

Послуги” означає послуги Товариства, що надаються користувачам шляхом використання онлайн-сервісу.

Сайт” означає веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою www.bubibo.com. Сайт є результатом компʼютерного програмування, що належить до програмної продукції.

“Користувацький контент (UGC)” означає будь-який контент, створений та надісланий (завантажений) користувачем “Bubibo SuperApp”, в тому числі, але не виключно, текст, зображення, відео, огляди, коментарі та інші форми медіа, що поширюються публічно або в межах облікового запису.

Загальні положення

Ці умови регулюють питання вашого доступу до онлайн-сервісу. Ваша згода з цими умовами встановлює договірні відносини між вами та товариством. Ці умови прямо замінюють попередні угоди або домовленості що так чи інакше стосуються (мають відношення) до онлайн-сервісу.

Ці умови застосовуються в тій мірі, в якій вони не суперечать будь-яким умовам користування та додатковим умовам, що застосовуються до онлайн-сервісу. Вам буде запропоновано погодитися з такими умовами окремо.

Ми можемо виступати агентом (комерційним посередником) зовнішніх постачальників щодо послуг третіх осіб.

Послуги, що надаються вам товариством, включають:

(1) доступ до використання мобільного застосунку (з певним набором контенту) та/або сайту, які дозволяють вам замовляти та отримувати послуги та/або послуги/товари третіх осіб; та

(2) послуги зі збору та обробки платежів (включаючи виставлення рахунків та квитанцій від імені зовнішніх постачальників), які дозволяють нам стягувати з вас плату та сплачувати платежі на банківський рахунок зовнішніх постачальників за послуги/товари третіх осіб або на банківський рахунок товариства за послуги Товариства (в тому числі, із залученням афілійованих або третіх осіб для надання таких послуг від свого імені).

Доступ користувача до онлайн-сервісу та/або мобільного застосунку може бути обмежено у випадку використання з територій, які знаходяться під міжнародними санкціями; тимчасово окупованих територій; територій, на яких можуть відбуватися військові дії; а також у випадках, якщо Клієнт або його афілійовані особи були внесені до санкційних списків або робота з якими з інших причин може бути визнана як взаємодія з елементами тероризму або пряме чи опосередковане фінансування тероризму. Доступ користувача до послуг використання мобільного застосунку (з певним набором контенту) та/або сайту може бути обмежений, на території інших країн, що визначається відповідно до вимог чинного законодавства України або виключно на розсуд товариства та зовнішніх постачальників..

Якщо іншого  не буде погоджено окремо в письмовій формі, онлайн-сервіс (в т.ч. сайт та мобільний застосунок) надаються вам виключно для особистого некомерційного використання.

Сайт є власністю товариства та призначений для надання інформації про продукти та послуги товариства  та послуг/товарів третіх осіб його користувачам, які отримують право доступу до інформації, розміщеної нами на сайті.

Ці умови поширюються на всіх відвідувачів та користувачів у віці не менше 4 років. Будь-який відвідувач та користувач повністю приймає на себе всі ризики будь-яких пошкоджень технічних засобів та/або програмного забезпечення, що використовуються для доступу до сайту.

Товариство встановлює умови для користувачів сайту та/або мобільного застосунку та залишає за собою право вимагати від відвідувачів та користувачів виконання цих умов. Розміщення будь-якого повідомлення на сайті автоматично означає вашу згоду з умовами та з необхідністю їх дотримання.

Послуги/товари (послуги/товари третіх осіб)

У випадку надання послуг/товарів, товариство може виступати як комерційний посередник (агент) послуг/товарів третіх осіб.

У випадку надання послуг/товарів третіх осіб, ми можемо діяти як агент (комерційний посередник), що розкриває інформацію, між вами та зовнішнім постачальником, щоб вони могли надавати вам послуги/товари третіх осіб. Усі зовнішні постачальники є незалежними зовнішніми замовниками (підрядниками), зареєстрованими компаніями або іншими юридичними субʼєктами, які не є нашими працівниками.

Якщо ви бажаєте придбати будь-яку послугу, доступну через сайт або мобільний застосунок, вас можуть попросити надати певну інформацію, що стосується вашого замовлення, включаючи, без обмежень, номер вашого електронного платіжного засобу (ЕПЗ), дату закінчення терміну дії вашого електронного платіжного засобу, адресу виставлення рахунку та іншу необхідну для такого роду замовлення інформацію. У випадку реалізації доставки товару третіх осіб, в залежності від обраного способу доставки товарів, у користувача також можуть попросити надати наступні дані: адреса (вулиця, номер будинку/квартири, поштовий індекс або номер поштового відділення, населений пункт). Додаткову інформацію, що збирається сайтом та/або мобільним застосунком, можна дізнатися в політиці конфіденційності.

Ви підтверджуєте та гарантуєте, що (1) ви маєте законне право використовувати будь-який електронний платіжний засіб або інший спосіб оплати у звʼязку з будь-яким замовленням; і що (2) інформація, яку ви надаєте нам, є достовірною, правильною та повною.

Ми можемо використовувати послуги третіх осіб з метою полегшення оплати та завершення замовлення. Надаючи свою інформацію, ви надаєте нам право надавати її цим третім особам відповідно до нашої політики конфіденційності.

Товариство (щодо послуг) та зовнішні постачальники (щодо послуг третіх осіб) можуть ухвалювати рішення прийняти або відхилити замовлення. У випадку прийняття замовлення вам буде повідомлено про це у мобільному застосунку (або в інший доступний спосіб), що матиме наслідком укладення прямої домовленості щодо послуг (послуг третіх осіб) між вами та нами (зовнішнім постачальником).

Ми залишаємо за собою право відмовити або скасувати ваше замовлення в будь-який час з наступних причин: відсутності послуги, помилки в описі або ціні послуги/товару, помилки у вашому замовленні або з інших причин.

Ми залишаємо за собою право відмовити або скасувати ваше замовлення, якщо є підозра на шахрайство або несанкціоновану чи незаконну трансакцію.

Користування сайтом / мобільним застосунком / онлайн-сервісом

Мобільний застосунок та/або сайт можна завантажити або отримати до них доступ за допомогою персонального компʼютера або мобільного пристрою, які забезпечні доступомом до мережі Інтернет.

Ви несете відповідальність за отримання доступу до мережі, необхідного для користування онлайн-сервісом, а також несете відповідальність за будь-які тарифи та збори вашого оператора (постачальника) послуг інтернет/мобільного звʼязку, в тому числі за використання даних під час користування мобільним застосунком та/або сайтом. Ви також несете відповідальність за доступ до сумісних пристроїв та операційних систем, необхідних для використання онлайн-сервісу, включаючи будь-які оновлення програмного або апаратного забезпечення.

Використання доступу до онлайн-сервісу без реєстрації користувача

Користувач може використовувати доступ до онлайн-сервісу без реєстрації користувача. Під час заповнення форми зворотного звʼязку, користувач обовʼязково повинен ввести у форму зворотного звʼязку власне імʼя, адресу електронної пошти та контактний номер телефону.

Незалежно від факту реєстрації, користувач зобовʼязується дотримуватися встановлених умов при використанні доступу до онлайн-сервісу.

У випадку, якщо дії користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм та правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до товариства або зовнішніх постачальників, чи притягнення товариства до відповідальності за дії такого користувача, ми вправі негайно заблокувати дії користувача без попереднього повідомлення або будь-якої згоди з боку користувача.

Реєстрація користувача

Щоб користуватися онлайн-сервісом, ви повинні зареєструватися в мобільному застосунку та створити обліковий запис користувача, що забезпечує його доступ до онлайн-сервісу.

На момент реєстрації вам має виповнитися 4 (чотири) роки.

Для реєстрації ви повинні надати нам певну персональну інформацію, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми, зокрема, ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти. Щоб користуватися онлайн-сервісом, вам може у конкретних випадках знадобитися вказати щонайменше один спосіб оплати (кредитна картка, дебетова картка або будь-який інший прийнятний спосіб оплати). Вам може знадобитися надати додаткову інформацію, наприклад, ваші дані про геолокаційне місцезнаходження мобільного пристрою користувача за окремою згодою, перш ніж користуватися певними послугами (послугами третіх осіб).

У випадку надання вами недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до онлайн-сервісу, ми вправі призупинити або анулювати дію вашого облікового запису (реєстрацію) без попереднього повідомлення або отримання будь-якої вашої на це згоди.

Ми вправі тимчасово обмежити ваш доступ та використання онлайн-сервісу у випадку виникнення підозри в порушенні цих умов, у тому числі отримання скарги про шахрайство. Можливі обставини, за яких ми не можемо надати вам інформацію про скаргу, поки триває розслідування (нами та/або третьою стороною, наприклад, поліцією).

При реєстрації через мобільний застосунок ви зобовʼязані ввести унікальний ОТР-пароль (одноразовий пароль автентифікації).

Обліковий запис є вашим особистим обліковим записом. Він не може бути ліцензованим або переданим іншим особам без прямого дозволу товариства. Після створення облікового запису ви:

(1) не вправі реєструвати більше одного облікового запису за одним номером телефону, якщо ми не погодимо інше в письмовій формі;

(2) не вправі дозволяти третім особам користуватися вашим обліковим записом або передавати ваш обліковий запис третім особам;

(3) зобовʼязані підтримувати точність, повноту та актуальність інформації про ваш обліковий запис;

(4) повинні на постійній основі зберігати конфіденційність своїх даних для входу в систему; та

(5) зобовʼязані негайно повідомити нас, якщо у вас є підстави вважати, що іншим особам стало відомо ваше імʼя користувача або пароль, або якщо ви підозрюєте, що інші особи користуються обліковим записом.

Ви самостійно забезпечуєте збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Ми не несемо відповідальності за наслідки втрати вами конфіденційної інформації про особисті дані. Дане положення поширюється як на передачі вами інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату вами конфіденційної інформації про особисті дані поза вашою волею.

Сайт, мобільний застосунок, онлайн-сервіс не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи та повноваження з боку товариства або вони прямо не вимагаються умовами надання відповідної послуги (послуги третьої особи).

Користувачам забороняється публікувати незаконний контент, або контент, який не відповідає нормам Закону України “Про медіа”, порушувати авторські права або права інтелектуальної власності, поширювати неправдиву інформацію або ображати інших користувачів на основі індивідуальних особливостей.

На Сайті та в мобільному застосунку також заборонено розміщувати контент, який шкодить фізичному, психічному або моральному розвитку дітей. Будь-які користувачі можуть повідомляти про такий контент, а ми вправі застосовувати санкції до порушників.

Ми залишаємо за собою право обмежити або заблокувати облікові записи тих, хто або від імені кого опубліковано заборонений контент, а користувачі можуть подати апеляцію до служби підтримки, якщо вони не згодні з таким рішенням.

Ми постійно модеруємо контент до та після публікації. Контент модерується живими модераторами та автоматичними алгоритмами.

Користувачі не повинні публікувати певні типи контенту і роботи деякі дії, такі як: (1) публікація незаконного контенту, наприклад, контент, що містить насильство, сексуальне насильство, жорстоке поводження з тваринами, продаж, пропаганда вживання наркотичних та психотропних речовин, зброї та інших заборонених товарів та послуг (в такому випадку, публікація чи пропозиція товарів або послуг, обіг яких обмежено відповідно до законодавства, може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії або дозволу на таке); (2) публікація контенту, що порушує авторські права або інші права інтелектуальної власності; (3) розповсюдження неправдивої інформації, дезінформації та фейкової інформації; (4) публікація контенту, який ображає користувачів/відвідувачів сайту або мобільного застосунку на основі расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігії, національності або інших індивідуальних особливостей; (5) використання сайту та/або мобільного застосунку для шахрайських дій або спроб отримати доступ до облікових записів інших користувачів; (6) розміщення персональних даних інших користувачів без їх явної згоди; (7) пропаганда або заклики до тероризму та терористичних актів, а також інформація, що виправдовує або схвалює такі дії; (8) демонстрування контенту, розповсюдження та демонстрування яких заборонено відповідно до Закону «Про кінематографію»; (9) інструкції або поради щодо виготовлення, придбання або використання вибухових, наркотичних або психотропних речовин; (10) інформація, що містить символіку комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, крім випадків, передбачених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; (11) інформація, що принижує або ображає державну мову.

Користувачі не повинні публікувати певні типи контенту та робити деякі дії, які можуть зашкодити фізичному, розумовому або моральному розвитку дітей, наприклад: демонстрація жорсткого поводження з тваринами, способів вбивства тварин, демонстрація крупним планом присмертної або жорстко понівеченої тварини, окрім випадків, коли така демонстрація необхідна для популяризації гуманного ставлення до тварин, за умови попередження глядача про сцени жорстокості.

Ми забезпечуємо, але не гарантуємо постійний цілодобовий доступ користувачів до сайту / мобільного застосунку / онлайн-сервісу. Доступ до сайту / мобільного застосунку / онлайн-сервісу є безкоштовним, користувач самостійно забезпечує технічні можливості для доступу до сайту, сплачує послуги телекомунікаційної мережі.

Ми залишаємо за собою право без попередження змінювати умови для приведення їх у відповідність до поточного стану сайту / мобільного застосунку технічним можливостям, внутрішнім положенням та правилам товариства, а також у зв’язку зі змінами законодавства. Звертаючись до матеріалів та інформації, викладених на сайті / мобільному застосунку після внесення товариством змін до умов, ви підтверджуєте обов’язковість таких змін для себе.

Сайт / мобільний застосунок та інформація (включаючи зміни до умов) можуть бути змінені та/або доповнені час від часу без попередження.

З метою інформування товариство може направляти відповідне повідомлення/інформацію про існуючі продукти та послуги серед тих користувачів сайту / мобільного застосунку, які свідомо надали контактну інформацію. Кожне таке повідомлення буде містити інструмент, за допомогою якого ви зможете відмовитися від подальшого отримання такої інформації.

Ми не несемо відповідальності перед користувачами або третіми особами за прямі та/або непрямі збитки, що виникли внаслідок відсутності доступу до сайту / мобільного застосунку / онлайн-сервісу, а також будь-яких пошкоджень технічних засобів та/або програмного забезпечення, які використовуються для доступу до них.

Ми ні за яких обставин, включаючи, але не обмежуючись, недбалим або халатним ставленням, не несемо відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи без обмежень упущену вигоду, викликані використанням сайту / мобільного застосунку / онлайн-сервісу, або неможливістю їх використання, навіть якщо товариство було інформовано про можливість настання таких збитків.

Ми залишаємо за собою право застосовувати всі дозволені законодавством засоби щодо порушників цим умов.

Умови надання бета-версій

Ми можемо впроваджувати нові або розширювати попередні онлайн-сервіси у вигляді бета-версій.

Ми бажаємо, щоб бета-версія онлайн-сервісу була протестована перед загальнодоступним комерційним випуском.

Час від часу ми можемо надавати користувачам можливість випробувати на власний розсуд певні функції, пов’язані з онлайн-сервісом, які чітко визначені як бета-версії. Бета-версії призначені для ознайомлення. Ми можемо припинити надання доступу до бета-версій у будь-який час на власний розсуд та ніколи не робити їх загальнодоступними.

Ми на власний розсуд визначаємо коло користувачів, яким може бути наданий доступ до бета-версії.

Використання бета-версії повинно здійснюватися відповідно до умов. Якщо між умовами та умовами цього розділу виникає протиріччя, цей розділ матиме перевагу.

Бета-версія, доступ до якої надається користувачу, може мати дефекти та недоліки. Основною метою надання бета-версій є отримання зворотного зв’язку щодо роботи онлайн-сервісу, виявлення дефектів та вдосконалення стабільності роботи онлайн-сервісу, покращення продуктивності власних пробних версій та тестування функціональності.

Користувачу рекомендується захищати важливі дані, бути обережним та жодним чином не покладатися на правильне функціонування або продуктивність бета-версії. Використовуючи будь-які бета-версії, користувач визнає, що у нього можуть виникнути технічні труднощі, збої, помилки або відсутність функціональності. Таким чином, використання бета-версії здійснюється на власний ризик користувача.

Ми не надаємо жодних гарантій або запевнень щодо надійності або належного функціонування бета-версій.

Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, претензії, втрати, витрати, вимоги або зобов’язання, що виникають прямо або опосередковано через будь-які недоліки в роботі бета-версії.

Користувач погоджується, що ми можемо збирати інформацію, пов’язану з будь-яким доступом, використанням, тестуванням, продуктивністю та функціональністю бета-версій, яка буде оброблятися відповідно до політики конфіденційності.

За винятком випадків, дозволених законом, користувач погоджується не змінювати, не поширювати, не готувати похідні програмні продукти, не збирати, не розбирати, не декомпілювати та не намагатися іншим чином розшифрувати будь-який код, пов’язаний з бета-версією будь-якого онлайн-сервісу.

Усі права інтелектуальної власності на будь-які бета-версії та всі дані, створені в результаті їх використання, належать виключно товариству або його ліцензіарам та не можуть бути скопійовані, розповсюджені, завантажені, повторно опубліковані, декомпільовані, розібрані або передані будь-яким способам без попередньої письмової згоди товариства.

Оплата та платежі

Ви несете відповідальність за сплату будь-яких зборів і платежів, які можуть виникнути внаслідок надання послуг або послуг/товарів третіх осіб, замовлення яких було зроблено через ваш обліковий запис.

Ми можемо стягувати з вас плату щоразу, коли ви підтверджуєте замовлення послуг або послуг/товарів третіх осіб.

Якщо ви робите замовлення через мобільний застосунок, ви погоджуєтеся сплатити відповідну плату, як описано в мобільному застосунку та несете відповідальність за будь-які платежі та збори, повʼязані з вашим обліковим записом.

Для отримання додаткової інформації про плату за послуги/товари третіх осіб, характерні для відповідної послуги третіх осіб, зверніться до відповідного розділу на сайті.

Час від часу плата за послуги або послуг/товарів третіх осіб може змінюватися в мобільному застосунку, про що вас буде повідомлено довідковою інформацією (оголошенням) на сайті.

Оплата послуг (послуг третіх осіб) може бути здійснена вами через мобільний застосунок за допомогою Apple Store In App Payments, платежі в додатку Google Play за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

Ми можемо відхиляти замовлення та скасовувати їх, якщо є обґрунтовані сумніви щодо правильності чи автентичності замовлення або щодо контактної інформації.

Ліцензія

За умови дотримання вами цих умов, ми надаємо вам особисту (персональну), не обмежену територіями держав світу, невиключну ліцензію, яка не підлягає подальшій передачі (переліцензуванню, субліцензуванню), на встановлення та/або використання мобільного застосунку / сайту / онлайн-сервісу, а саме: їх відтворення, повністю або часткового, на вашому компʼютері або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ, виключно для особистого некомерційного використання, а також для того, щоб ви мали доступ і використовували інформацію, доступну через мобільний застосунок / сайт.

Будь-які права, прямо не надані в цьому розділі, зберігаються за товариством та його ліцензіарами.

Інтелектуальна власність

Сайт та його оригінальний контент (за винятком контенту, наданого ліцензіатами), функції та функціональність є і залишатимуться виключною власністю товариства та його ліцензіатів. Сайт захищений законодавством України про авторське право, товарний знак та іншими законами іноземних держав. Наші торгові марки та фірмовий стиль не можуть бути використані у звʼязку з будь-яким продуктом або послугою без попередньої письмової згоди товариства.

Інформація, розміщена на сайті, призначена виключно для особистого некомерційного використання користувачами, з урахуванням збереження авторських прав та інших відміток про приналежність власнику. Користувачі сайту не мають права копіювати, поширювати, передавати, демонструвати, публікувати, продавати, ліцензувати та використовувати вміст сайту без попередньої письмової згоди товариства. Використання матеріалів сайту на інших Інтернет-ресурсах забороняється. Зміна матеріалів, використання їх за іншим призначенням або порушення цих умов є порушенням авторських прав товариства.

Ми не несемо відповідальності за будь-які тлумачення опублікованих на сайті матеріалів, а також за коректність, точність та правильність їх використання користувачами.

Контент

Контент, знайдений (розміщений) на цьому сайті або через нього, є власністю товариства або використовується з дозволу правовласника. Ви не можете поширювати, змінювати, передавати, повторно використовувати, завантажувати, репостити, копіювати або використовувати зазначений контент, повністю або частково, в комерційних цілях або для отримання особистої вигоди, без попереднього письмового дозволу від нас.

Сайт містить (може містити) графічні або текстові блоки рекламного характеру (“банери”). Банери використовуються виключно в рекламних цілях та містять посилання як на наші Інтернет ресурси, так і на ресурси компаній-партнерів.

Ми не контролюємо та не несемо відповідальності за зміст, політику конфіденційності або практику будь-яких сторонніх веб-сайтів або послуг, ми не гарантуємо пропозиції будь-яких таких організацій/осіб або їх веб-сайтів.

Ви визнаєте та погоджуєтеся, що товариство не несе відповідальності або зобов’язань, прямо чи опосередковано, за будь-яку шкоду або збитки, спричинені або передбачувані внаслідок або у зв’язку зі використанням або довірою до будь-якого такого контенту або послуг, доступних на або через будь-які такі веб-сайти або послуги третіх сторін.

Ми наполегливо рекомендуємо вам ознайомитися з умовами надання послуг та політикою конфіденційності будь-яких сторонніх веб-сайтів або сервісів, які ви відвідуєте.

Посилання на продукцію та послуги третіх осіб надано в інформаційних цілях з метою самостійного прийняття користувачем рішення щодо їх придбання.

Користувач надає нам безстрокову, безповоротну, всесвітню, безоплатну, невиключну ліцензію з правом субліцензії на передачу, використання, відтворення, розповсюдження, підготовку похідних робіт, відображення та виконання контенту, що був створений користувачем для цілей роботи сайту, мобільного застосунку, просування бізнесу тощо.

Користувач заявляє та гарантує, що останній має всі права та повноваження, необхідні для надання вищевказаної ліцензії, та, що весь контент, який був створений ним не порушує та не порушуватиме будь-яке право інтелектуальної власності, право на недоторканність приватного життя та публічність, або будь-яке інше право власності будь-якої третьої сторони.

Ми залишаємо за собою право видаляти будь-який контент, що був створений користувачем, тексти або матеріали, надані або завантажені ним з будь-якої причини, якщо є підстави вважати, що такий контент порушує ці умови користувача.

Заборонені види використання

Ви можете використовувати сайт тільки в законних цілях та відповідно до умов. Ви погоджуєтеся не використовувати сайт:

(1)        у будь-який спосіб, що порушує будь-яке застосовне національне та/або міжнародне законодавство чи нормативно-правові акти;

(2)        з метою експлуатації, заподіяння шкоди або спроби експлуатації чи заподіяння шкоди неповнолітнім у будь-який спосіб шляхом демонстрації їм неприйнятного контенту або іншим чином;

(3)        передавати або забезпечувати відправлення будь-яких рекламних або промо-матеріалів, включаючи «небажану пошту», «ланцюгові листи», «спам» або будь-які інші подібні пропозиції;

(4)        видавати себе або намагатися видавати себе за товариство, співробітника товариства, іншого користувача або будь-яку іншу фізичну чи юридичну особу;

(5)        у будь-який спосіб, що порушує права інших осіб, або будь-яким чином є незаконним, загрозливим, шахрайським чи шкідливим, або у звʼязку з будь-якою незаконною, нелегальною, шахрайською чи шкідливою метою або діяльністю;

(6)        брати участь у будь-якій іншій поведінці, яка обмежує або перешкоджає використанню або користуванню сайтом, або яка, за нашим визначенням, може завдати шкоди або образити нас або користувачів сайту, або піддати їх відповідальності.

Крім того, ви погоджуєтеся не робити наступного:

(1)        використовувати сайт у будь-який спосіб, який може вимкнути, перевантажити, пошкодити або погіршити роботу сайту або перешкоджати використанню сайту будь-якою іншою стороною, включаючи їхню здатність брати участь у діяльності в режимі реального часу за допомогою сайту;

(2)        використовувати будь-якого робота, павука або інший автоматичний пристрій, процес або засіб для доступу до сайту з будь-якою метою, включаючи моніторинг або копіювання будь-якого матеріалу на сайті;

(3)        використовувати будь-які ручні процеси для моніторингу або копіювання будь-яких матеріалів сайту або для будь-яких інших несанкціонованих цілей без нашої попередньої письмової згоди;

(4)        використовувати будь-які пристрої, програмне забезпечення або процедури, які заважають належній роботі сайту;

(5)        вводити будь-які віруси, троянські програми, хробаки, логічні бомби або інші матеріали, які є шкідливими або технологічно шкідливими;

(6)        намагатися отримати несанкціонований доступ, втручатися, пошкоджувати або порушувати роботу будь-яких частин сайту, сервера, на якому зберігається (розміщено) сайт, або будь-якого сервера, компютера чи бази даних, підключених до сайту;

(7)        атака сайту за допомогою атаки на відмову в обслуговуванні (DoS-attack) або розподіленої атаки на відмову в обслуговуванні (DDoS-attack);

(8)        вчиняти будь-які дії, які можуть зашкодити або сфальсифікувати рейтинг товариства;

(9)        інші спроби перешкоджання належній роботі сайту;

(10)     не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого доступу до використання онлайн-сервісу та сайту, перегляду/прослуховування, копіювання контенту, зокрема, системи територіального обмеження доступу до використання онлайн-сервісу та сайту за IP-адресами, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи онлайн-сервісу та сайту.

Комунікації

Користуючись нашим сайтом, ви погоджуєтеся підписатися на розсилку новин, маркетингових або рекламних матеріалів та іншої інформації, яку ми можемо надсилати. Однак, ви можете відмовитися від отримання будь-яких або всіх цих повідомлень від нас, перейшовши за посиланням для відмови від підписки або написавши нам на електронну адресу support@bubibo.com.

Повідомлення про помилки та зворотній звʼязок

Ви можете надавати нам безпосередньо на електронну пошту support@bubibo.com інформацію та відгуки про помилки, пропозиції щодо вдосконалення, ідеї, проблеми, скарги та інші питання, повʼязані з нашим сайтом (“зворотній звʼязок”). Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що (1) ви не повинні зберігати, набувати або відстоювати будь-які права інтелектуальної власності або інші права, титули або інтереси на зворотній звʼязок; (2) товариство може мати ідеї розвитку, подібні до зворотнього звʼязку; (3) зворотній звʼязок не містить конфіденційної інформації або інформації, що належить вам або будь-якій третій стороні; і (4) товариство не несе жодних зобов’язань щодо конфіденційності щодо зворотного звʼязку. У випадку, якщо передача права власності на зворотній зв’язок неможлива через застосовні обов’язкові закони, ви надаєте товариству та її афілійованим особам ексклюзивне, передаване, безвідкличне, безкоштовне, субліцензійне, необмежене і безстрокове право на використання (включаючи копіювання, модифікацію, створення похідних робіт, публікацію, розповсюдження і комерціалізацію) зворотного зв’язку в будь-який спосіб і з будь-якою метою.

Регламентні роботи

Ми залишаємо за собою право відкликати або змінювати наш сайт, а також будь-яку послугу або матеріал, який ми надаємо через сайт, на власний розсуд без попереднього повідомлення. Ми не несемо відповідальності, якщо з будь-якої причини весь сайт або будь-яка його частина буде недоступна в будь-який час або протягом будь-якого періоду. Час від часу ми можемо обмежувати доступ до деяких частин сайту або до всього сайту для користувачів, включаючи зареєстрованих користувачів.

Прикінцеві положення

Усі послуги надаються товариством на умовах “як є” та “за наявності”. Ми не надаємо жодних запевнень або гарантій будь-якого виду, явних або неявних, щодо роботи своїх послуг або інформації, контенту чи матеріалів, що містяться в них. Ви прямо погоджуєтеся з тим, що використання вами цих послуг, їх вмісту, а також будь-яких послуг, отриманих від нас, здійснюється на ваш власний ризик.

Ні товариство, ні будь-яка особа, повʼязана з нами, не надає жодних гарантій або заяв щодо повноти, безпеки, надійності, якості, точності або доступності послуг. Не обмежуючи вищевикладене, ні товариство, ні будь-хто, пов’язаний з ним, не заявляє і не гарантує, що послуги, їх зміст або будь-які послуги чи предмети, отримані за допомогою послуг, будуть точними, надійними, безпомилковими або безперебійними, що дефекти будуть виправлені, що послуги або сервер, на якому вони доступні, не містять вірусів або інших шкідливих компонентів, або що послуги або будь-які послуги чи предмети, отримані за допомогою послуг, будуть відповідати вашим потребам або очікуванням в іншому відношенні.

Вищевикладене не впливає на будь-які гарантії, які не можуть бути виключені або обмежені відповідно до чинного законодавства.

За винятком випадків, коли це заборонено законом, ви звільняєте нас і наших посадових осіб, директорів, співробітників та агентів від відповідальності за будь-які непрямі, штрафні, спеціальні, випадкові або побічні збитки, незалежно від того, як вони виникли (включаючи гонорари адвокатів і всі пов’язані з ними витрати та витрати на судовий розгляд і арбітраж, а також на судовий розгляд або апеляцію, якщо такі є, незалежно від того, чи було порушено судовий розгляд або арбітраж), чи то в рамках контракту, недбалості або інших деліктних дій, чи то в результаті або у зв’язку з цією угодою, включаючи, без обмежень, будь-які позови про заподіяння шкоди здоров’ю або майну, що випливають з цієї угоди і будь-якого порушення вами будь-яких державних або місцевих законів, статутів, правил або положень, навіть якщо товариство було попередньо повідомлене про можливість такої шкоди. За винятком випадків, заборонених законом, якщо товариство несе відповідальність, воно обмежується сумою, сплаченою за продукти та/або послуги, і за жодних обставин не підлягає відшкодуванню сума (розмір) непрямих або штрафних збитків.

Ви можете будь-коли вільно використовувати онлайн-сервіс та сайт та маєте право припинити дію цих умов та онлайн-сервісу, шляхом видалення свого облікового запису.

Ми можемо негайно припинити дію цих умов та ваш доступ до онлайн-сервісу та сайту, якщо очевидним буде те, що ви порушуєте ці умови.

Ці умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

Наша нездатність забезпечити дотримання будь-якого права або положення цих умов не буде вважатися відмовою від цих прав. Якщо будь-яке положення цих умов буде визнано судом недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, інші положення цих умов залишатимуться чинними. Ці умови складають повну угоду між нами щодо нашого сайту і замінюють будь-які попередні угоди, які могли бути укладені між нами щодо сайту.

Ми можемо вносити зміни до умов у будь-який час, публікуючи змінені умови на цьому сайті. Ви несете відповідальність за періодичний перегляд цих умов.

Ваше подальше використання сайту та/або онлайн-сервісу після публікації переглянутих умов означає, що ви приймаєте і погоджуєтеся з цими змінами. Очікується, що ви будете часто перевіряти цю сторінку, щоб бути в курсі будь-яких змін, оскільки вони є обов’язковими для вас.

Продовжуючи користуватися нашим сайтом та/або онлайн-сервісом після того, як будь-які зміни набудуть чинності, ви погоджуєтеся дотримуватися переглянутих умов. Якщо ви не згодні з новими умовами, ви маєте утриматися від користування сайтом та/або онлайн-сервісом.

Жодна відмова товариства від будь-якого положення або умови, викладених в умовах, не вважається подальшою або триваючою відмовою від такого положення або умови або відмовою від будь-якого іншого положення або умови, і будь-яка нездатність товариства відстоювати право або положення, передбачені умовами, не є відмовою від такого права або положення.

Якщо будь-яке положення умов буде визнано судом або іншим органом компетентної юрисдикції недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню з будь-якої причини, таке положення буде виключено або обмежено до мінімального рівня, так що інші положення умов залишаться в повній силі і будуть діяти в повному обсязі.

Дата останнього оновлення: 14.02.2024 р.